Onze Missie

De Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij, waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen en waar, door middel van biologische groenteteelt en de verhandeling daarvan, (zelf)bewuste consumenten en kwetsbare burgers elkaar ontmoeten.

plants tomato water

De Kweektuin

Voor wie

De Kweektuin biedt ruimte aan mensen die (weer) kunnen en willen deelnemen aan de maatschappij, zonder daarbij per definitie direct door te kunnen stromen naar een plaats op de arbeidsmarkt. Er wordt bewust niet al te nadrukkelijk gekozen voor een doelgroep definiering en/of uitsluitende selectiecriteria. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. Bekostiging vindt plaats via gemeentelijke- en landelijke subsidie bronnen, WMO, PGB, UWV e.d. Andere vormen van financiering zijn vanzelfsprekend bespreekbaar. Wij gaan daarover graag met u in gesprek.


De Kweektuin

De Kweektuin biedt als zorgtuinderij in Mijdrecht sinds 2008 een succesvolle combinatie van zorg voor kwetsbare burgers, biologisch tuinieren en ontmoetings mogelijkheden. Met respect voor mens en milieu wordt hierbij uitgegaan van mogelijkheden en niet van belemmeringen. De Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij waar zelfstandig wonende, kwetsbare burgers in een groene en natuurlijke omgeving een zinvolle dagbesteding kunnen vinden. Vanuit respect en betrokkenheid en door een positieve omgang wordt gezorgd voor een omgeving die het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling van de deelnemers bevorderen. De Kweektuin biedt structuur, dagritme en persoonlijke aandacht in een toegankelijke omgeving. Men kan er werken, leren, ontmoeten en creatief bezig zijn, waarbij eigen initiatief gestimuleerd wordt. De drie belangrijke peilers zijn: zorg voor kwetsbare burgers, biologische tuinbouw en ontmoeting.

De oogst en de verhandeling van de gekweekte gewassen maken de cirkel rond. Elke vrijdagmiddag is iedereen welkom voor een kopje thee in de gezellige ontmoetingsruimte voor een kijkje in de kas.