De Kweektuin

Natuurlijk met zorg


De Kweektuin

Soep en Meer


ELKE 2E VRIJDAG VAN DE MAAND IN DE KWEEKTUIN

Denk aan lange tafels tussen de druiven, planten, kunst en kippen. Gezellig samen aanschuiven voor een fantastische biologische maaltijd van soepen, salades, brood en dessert. Inclusief koffie, thee. Andere drankjes tegen kleine meerprijs. € 9,75.

En altijd iets extra’s, zoals rondleiding door de kas, expositie of verkoop van biologische producten.

Inloop vanaf 17 uur Maaltijd vanaf 18.00 uur Aanmelden: 06-51309439 (Anna Hamelink) of anna.hamelink@gmail.com

14 april, 12 mei, 9 juni Aanmelden tot de woensdag ervoor!

Biologische Zorgtuinderij de Kweektuin Tuinderslaan 10 Mijdrecht


Kom in de Kas.

Zeer grote belangstelling voor Kom in de Kas. En… vervolg


Ongeveer 600 belangstellend bezochten zaterdag Zorgtuinderij De Kweektuin in Mijdrecht. Opvallend veel ouders met kinderen kwamen kijken, vragen, doen en proeven. Het werd een geweldige dag voor bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en cliënten waarbij duidelijk werd dat men steeds meer geïnteresseerd raakt in zijn/haar leefomgeving en in verantwoord voedsel. Vanwege deze belangstelling voor elkaar en goed en verantwoord eten, start De Kweektuin op vrijdag 14 april een maandelijkse aanschuifmaaltijd ‘Soep en Meer’. Men kan vanaf 18 uur onbeperkt genieten van verse biologische soepen, salades, brood, koffie en thee voor € 9,75. Dit in een oergezellige ambiance aan lange tafels tussen groentes, druiven, rozen en kippen. Inloop met een drankje vanaf 17.00 uur. Het idee: samen aan tafel om je ‘buren’ te leren kennen tijdens een verantwoorde en smakelijke maaltijd. Men kan rondkijken in de kas en er zal regelmatig een verrassend extraatje zijn. Altijd zal er uitleg over de gebruikte ingrediënten zijn en zijn recepten verkrijgbaar. Met dit initiatief hoopt De Kweektuin bij te dragen aan een verbinding tussen bewoners en de kennis over goede en smakelijke voeding te vergroten. Voor informatie en inschrijving: 06-51309439 (Anna Hamelink) of info@dekweektuin.nl


Onze Missie.

De Kweektuin is een laagdrempelige biologische zorg tuinderij, waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen vinden en waar door middel van biologische groenteteelt en de verhandeling daarvan, (zelf)bewuste consumenten en kwetsbare burgers elkaar ontmoeten.

De Kweektuin.

Voor wie?

De Kweektuin biedt ruimte aan mensen die graag weer willen deelnemen aan de maatschappij, om waar mogelijk, na verloop van tijd door te kunnen stromen naar een plaats op de arbeidsmarkt. Er wordt bewust niet al te nadrukkelijk gekozen voor een doelgroep definiering en/of uitsluitende selectiecriteria. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. Bekostiging vindt plaats via gemeentelijke- en landelijke subsidie bronnen, WMO, PGB, UWV e.d. Andere vormen van financiering zijn vanzelfsprekend bespreekbaar. Wij gaan daarover graag met u in gesprek.

De Kweektuin.

Is..

De Kweektuin biedt als zorgtuinderij in Mijdrecht sinds 2008 een succesvolle combinatie van zorg voor kwetsbare burgers, biologisch tuinieren en ontmoetings mogelijkheden. Met respect voor mens en milieu wordt hierbij uitgegaan van mogelijkheden en niet van belemmeringen. De Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij waar zelfstandig wonende, kwetsbare burgers in een groene en natuurlijke omgeving een zinvolle dagbesteding kunnen vinden. Vanuit respect en betrokkenheid en door een positieve omgang met elkaar wordt er gezorgd voor een omgeving die het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling van de deelnemers bevorderen. De Kweektuin biedt structuur, dagritme en persoonlijke aandacht in een toegankelijke omgeving. Men kan er werken, leren, ontmoeten en creatief bezig zijn, waarbij eigen initiatief gestimuleerd wordt. De drie belangrijke peilers zijn: zorg voor kwetsbare burgers, biologische tuinbouw en ontmoeting. De oogst en de verhandeling van de gekweekte gewassen maken de cirkel rond.


Het Scenario.

Het aanbod van De Kweektuin is gebaseerd op drie belangrijke peilers, te weten: biologische tuinbouw, ontmoeting en zorg voor kwetsbare burgers.

Biologische tuinbouw.

De moderne mens en consument hecht een steeds grotere waarde aan een goede gezondheid en wordt zich steeds meer bewust van het feit dat natuurlijk, milieuvriendelijk en verantwoord voedsel daarin een grote rol speelt. Biologische producten, geproduceerd met aandacht voor natuur en dieren welzijn wordt steeds belangrijker. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen inmiddels uit, dat biologisch geproduceerd voedsel in hoge mate bijdraagt aan het verbeteren van de menselijke weerstand tegen allerhande kwalen en ziekten. Dit vanwege de hoge concentratie van de zogenaamde salvestrolen in het biologisch geproduceerde voedsel. Biologisch geproduceerd voedsel vormt een gezonde trend en sluit aan bij de eisen van de moderne, bewuste consument. De Kweektuin heeft een biologisch teeltplan dat gebaseerd is op de seizoenen. De kas wordt niet verwarmd, waardoor het seizoens afhankelijk telen een grote rol speelt.

Ontmoetingen met..,

Volgens trendwatchers komen we langzamerhand in een tijdperk waarin ontmoeting, elkaar vinden en gemeenschapszin belangrijkere waarden gaan vormen in de geluksbeleving van mensen. We nemen afscheid van de massa industrie en het individuele denken. Themagerichte ontmoetingsplaatsen met aandacht voor perceptie zullen de komende jaren in opkomst zijn en een bijdrage gaan leveren aan de welzijns beleving van burgers.

Zorg voor kwetsbare burgers.

We hoeven er bijna niet meer bij stil te staan. De ontwikkelingen in onze maatschappij zijn zodanig dat wij zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat kwetsbare mensen in instellingen en instituten moeten gaan leven. Integratie, aandacht van de samenleving en maatschappelijke deelname, dat zijn de themas waar politiek en maatschappelijk de wind waait. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het moderniseringsproces van de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zoals die per 1 januari 2007 van kracht is geworden. Wij streven er inmiddels naar om het wonen, het welzijn en de zorg voor kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk te normaliseren en de integratie met de samenleving zo maximaal mogelijk te benutten. De tijd dat we voor uiteenlopende clientengroepen oplossingen zochten in instituten of aanverwante voorzieningen ligt ruim achter ons. Het verblijven in een instituut of instituuts voorziening is nog slechts voorbehouden aan clienten(groepen) die echt niet anders kunnen. De Kweektuin ondersteunt deze ontwikkeling van harte, want vanuit onze eigen ervaring kennen wij de grenzen van onze landelijke reguliere zorg en dienstverlening. De Kweektuin onderkent echter ook dat de bovengenoemde ontwikkeling nog niet zo n eenvoudige kwestie is. Kwetsbare burgers moeten namelijk wel hun plaats in de samenleving kunnen vinden en kunnen krijgen. Een plaats alwaar zij afdoende en als volwaardig burger worden gezien. Pas wanneer kwetsbare zorgvragers door de samenleving in hun primaire behoeften afdoende worden erkend, treedt er rust en loutering op. De Kweektuin wil die plaats voor zelfstandig wonende kwetsbare burgers bieden en anticipeert daarmee op een Gemeentelijke verantwoordelijkheid die De Ronde Venen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft. Immers, een van de prestatievelden uit de WMO geeft letterlijk aan dat de Gemeente de participatie van mensen met beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen moet bevorderen. Een welkome en goede ontwikkeling. De Kweektuin heeft in haar kassen een verbrede zorgfunctie voor zelfstandig wonende kwetsbare burgers die samen leven en samen werken weer mogenijk maakt. Met het deelnemen aan het telen van biologische gewassen, biedt De Kweektuin een zinvolle dagbesteding aan mensen die dat om wat voor reden dan ook nodig hebben.


Het Decor.

Een Plaatje..

Aan de Tuinderslaan 10 te Mijdrecht ligt het tuinbouwbedrijf van Wim en Berry Koolhaas. Het bedrijf werd in 1962 gesticht door de vader van Wim en telt ca een hectare aan kassen. Kassen waarin in de afgelopen jaren uiteenlopende gewassen zijn gekweekt.

Na een langdurige internationale ervaring heeft de familie Koolhaas in 2007 besloten het roer volledig om te gooien en terug te keren tot een aantal basale waarden voor zichzelf en hun tuinbouwbedrijf. Waarden die meer voldoening geven, zo is de verwachting, dan het industrieel produceren van uiteenlopende internationale tuinbouwproducten. In 2008 zijn zij van start gegaan met De Kweektuin, een combinatie van biologisch tuinieren, ontmoeting en zorg voor kwetsbare burgers.


De Oertuin.

Groenten met kracht van de natuur.

Binnen de Kweektuin bevindt zich De Oertuin. Deze staat voor kleinschalige biologische groenteteelt van historische groenterassen en is een samenwerking tussen Zorgtuinderij De Kweektuin, Vroegop-Windig een biologische AGF groothandel te Amsterdam en Tuinderij De Groenteboer een biologische vollegronds tuinderij te Kamerik. Samen zorgen wij ervoor dat bijzondere groenten met een uniek verhaal weer opnieuw worden geteeld. Zo houden we deze bijzondere groenten in stand en zorgen voor afwisseling op het bord. Zij startten dit gezamenlijke initiatief om ervoor te zorgen dat historische groenterassen, en hiermee een stuk cultuur erfgoed, in stand wordt gehouden. De keuze voor historische gewassen is voor een groot gedeelte gemaakt op smaak. Bij moderne teelten gaat het hoofdzakelijk om opbrengsten en telersgemak. Een bittere smaak of een scherpe bijvoorbeeld, zijn vaak volledig weggekweekt. Het telen van oude rassen levert de tuinder minder op, maar smaken beter en zijn gezonder. Oude gewassen hebben vaak een natuurlijke resistentie tegen ziekten omdat vroeger geen spuitmiddelen en kunstmest werden gebruikt. De Oertuin biedt jaarrond volgens de teeltkalender verschillende soorten bijzondere historische groenten met een uniek verhaal en de smaak zoals de natuur het heeft bedoeld. De oogst is beter gespreid maar in volume beperkt door de kleinschalige teelt en de uiterlijke vorm is niet zo uniform als bij de grootschalige moderne teelt. De oogst gebeurt handmatig evenals het verpakken waarbij we steeds rekening houden met het unieke en exclusieve van het product. De Oertuin past bij de kernwaarden en doelstellingen van de drie partners. Zo heeft Vroegop-Windig passie voor AGF en biedt het haar klanten een zo breed mogelijk assortiment. Kroon Biologisch Verswaren is onderdeel van Vroegop Windig en het verkoop kanaal naar de natuur voedingsmarkt. Zorgtuinderij De Kweektuin biedt zelfstandig wonende en kwetsbare burgers vanuit De Ronde Venen en omstreken, in een groene en natuurlijke omgeving een zinvolle dagbesteding. Tuinderij de Groenteboer teelt groenten, fruit en bloemen op kleine schaal volgens principes van de biologische landbouw en verkoopt deze het liefst zoveel mogelijk lokaal en regionaal. Een ideale combinatie van drie bedrijven die zowel van elkaars krachten als de krachten van de natuur gebruik maken.


Contact.

Tuinderslaan 10

3641PZ

Mijdrecht, Nederland

0653140642

wkoolhaas@dekweektuin.nl

Download hier het aanmeldformulier