De Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij, waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen en waar – door middel van biologische groenteteelt en de verhandeling daarvan – (zelf)bewuste consumenten en kwetsbare burgers elkaar ontmoeten.
missie, de kweektuin, 2008

Het is zo langzamerhand wel bekend; ‘de helende en stimulerende werking van de natuur en het boerenbedrijf’.
Inmiddels weten we hoe zingevend zorgboerderijen en zorgkwekerijen kunnen zijn in de dagbesteding van mensen met een (verstandelijke) beperking. Ook weten we dat ouderen met een beginnende vorm van geestelijke achteruitgang wel varen in een natuurlijke omgeving en dat daarmee doorgaans een groter levensgenot wordt geboden dan in de dagverzorging van een gemiddeld verzorgings- of verpleeghuis. In artikelen als ‘Het trage ritme van de koe’ beschrijft Annegreet van Bergen (Psychologie Magazine) in 2005 al de helende werking van het boerenbedrijf op de burn-out gevoelens van mensen die een tijdje teveel van zichzelf hebben gevraagd. Kortom een goed opgezette zorgboerderij of zorgtuinderij heeft haar nut wel bewezen.

En dat dringt door!

Het aantal voorzieningen waarin aspecten van land- en tuinbouw worden gecombineerd met zorg- en welzijnsfuncties groeide in 2007 met 20%. Per 1 januari 2007 telde Nederland zo’n 750 van deze voorzieningen, terwijl bij de afsluiting van het jaar het aantal was gegroeid tot 900 (bron: Steunpunt Landbouw en Zorg). De ministeries van LNV en VWS voeren regelmatig overleg over een verbetering van de samenwerking tussen de beide sectoren. Immers waar de boerderij of tuinderij haar meerwaarde wel heeft bewezen op het gebied van het welzijn en zorg bij kwetsbare mensen, heeft deze ontwikkeling ook een gunstige invloed op de vitalisering van ons platteland. Naast recreatie en natuurbeheer, energieontwikkeling en het exploiteren van een boerderijwinkel, is de zorg voor kwetsbare mensen een groeiende nevenactiviteit op het boerenbedrijf. In de rendement top-10 (van weekblad Boerderij) van activiteiten waarmee een 2e boterham kan worden verdiend, neemt de zorgboerderij een 5e plaats in.

  

Kortom het initiatief van Wim Koolhaas om in Mijdrecht van start te gaan met De Kweektuin, een combinatie van biologische tuinieren, ontmoeting en de zorg voor kwetsbare burgers, staat niet op zichzelf. Het vormt een serieuze uitdaging voor iedereen die daarbij betrokken wil zijn.

Peter J.W.M. Hop
LEAS bureau voor zorgvernieuwing
Maart 2008