De Kweektuin.


Natuurlijk met zorg.Onze Missie

Onze Missie

Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij, waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen en waar, door middel van biologische groenteteelt en de verhandeling daarvan, (zelf)bewuste consumenten en kwetsbare burgers elkaar ontmoeten.

De Kweektuin.

Voor wie.

De Kweektuin biedt ruimte aan mensen die (weer) kunnen en willen deelnemen aan de maatschappij, zonder daarbij per definitie direct door te kunnen stromen naar een plaats op de arbeidsmarkt. Er wordt bewust niet al te nadrukkelijk gekozen voor een doelgroep definiering en/of uitsluitende selectiecriteria. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. Bekostiging vindt plaats via gemeentelijke- en landelijke subsidie bronnen, WMO, PGB, UWV e.d. Andere vormen van financiering zijn vanzelfsprekend bespreekbaar. Wij gaan daarover graag met u in gesprek.

De Kweektuin.

De Kweektuin biedt als zorgtuinderij in Mijdrecht sinds 2008 een succesvolle combinatie van zorg voor kwetsbare burgers, biologisch tuinieren en ontmoetings mogelijkheden. Met respect voor mens en milieu wordt hierbij uitgegaan van mogelijkheden en niet van belemmeringen. De Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij waar zelfstandig wonende, kwetsbare burgers in een groene en natuurlijke omgeving een zinvolle dagbesteding kunnen vinden. Vanuit respect en betrokkenheid en door een positieve omgang wordt gezorgd voor een omgeving die het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling van de deelnemers bevorderen. De Kweektuin biedt structuur, dagritme en persoonlijke aandacht in een toegankelijke omgeving. Men kan er werken, leren, ontmoeten en creatief bezig zijn, waarbij eigen initiatief gestimuleerd wordt. De drie belangrijke peilers zijn: zorg voor kwetsbare burgers, biologische tuinbouw en ontmoeting.

De oogst en de verhandeling van de gekweekte gewassen maken de cirkel rond. Elke vrijdagmiddag is iedereen welkom voor een kopje thee in de gezellige ontmoetingsruimte voor een kijkje in de kas.

Het Sceneario

Het Scenario.

Het aanbod van De Kweektuin is gebaseerd op drie belangrijke peilers, te weten: biologische tuinbouw, ontmoeting en zorg voor kwetsbare burgers.

Biologische tuinbouw.

De moderne mens en consument hecht een steeds grotere waarde aan een goede gezondheid en wordt zich steeds meer bewust van het feit dat natuurlijk, milieuvriendelijk en verantwoord voedsel daarin een grote rol speelt. Biologische producten, geproduceerd met aandacht voor natuur en dierenwelzijn wordt steeds belangrijker. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen inmiddels uit, dat biologisch geproduceerd voedsel in hoge mate bijdraagt aan het verbeteren van de menselijke weerstand tegen allerhande kwalen en ziekten. Dit vanwege de hoge concentratie van de zogenaamde salvestrolen in het biologisch geproduceerde en bewerkte voedsel. Biologisch geproduceerd voedsel vormt een gezonde trend en sluit aan bij de eisen van de moderne, bewuste consument. De Kweektuin schakelt over op een biologisch teeltplan dat is gebaseerd op zgn. koude teelten. De kas zal dus niet meer worden verwarmd, waardoor het seizoensafhankelijk telen weer een grotere rol zal gaan spelen. Voorlopig wordt er gekozen voor het kweken van kasbloemkool, snijbonen, exclusieve tomaten, Spaanse pepers en diverse kruiden.

Ontmoeting.

Volgens trendwatchers komen we langzamerhand in een tijdperk waarin ontmoeting, elkaar vinden en gemeenschapszin belangrijkere waarden vormen in de geluksbeleving van mensen. We nemen afscheid van de massa industrie en het individuele denken. Themagerichte ontmoetingsplaatsen met aandacht voor perceptie zullen de komende jaren in opkomst zijn en een bijdrage gaan leveren aan de welzijnsbeleving van burgers. Een biologische indoor markt voor versproducten wordt onderdeel van De Kweektuin. De kas biedt hiermee in Mijdrecht een weersonafhankelijke locatie voor het aanbieden en verkrijgen van biologische versproducten. De Kweektuin werkt daartoe samen met verschillende producenten en aanbieders van biologische producten. In eerste aanleg zijn er afspraken gemaakt met De Lindenhorst, een biologisch melkveebedrijf in De Hoef, biologische groeten- en fruithandel Mulder AGF uit Roelofsarendsveen, Scharrelslagerij Zwetsloot uit Kamerik, Bakkerij Het Zonnelied uit Zeelwolde en Nikos Patsatzis een exclusieve aanbieder van mediterrane producten van biologische oorsprong. Deze indoor markt zal voorlopig periodiek plaatsvinden en mogelijk uitgroeien tot een permanente landwinkel. De Kweektuin ontwikkelt zich daarmee tot een ontmoetingsplaats voor de moderne, bewuste consument. Een consument die op deze locatie tegelijkertijd in aanraking zal gaan komen met de kwetsbaarheid van het bestaan.

Zorg voor kwetsbare burgers.

We hoeven er bijna niet meer bij stil te staan. De ontwikkelingen in onze maatschappij zijn zodanig dat wij zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat kwetsbare mensen in instellingen en instituten moeten gaan leven. Integratie, aandacht van de samenleving en maatschappelijke deelname, dat zijn de themas waar politiek en maatschappelijk de wind waait. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het moderniseringsproces van de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zoals die per 1 januari 2007 van kracht is geworden. Wij streven er inmiddels naar om het wonen, het welzijn en de zorg voor kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk te normaliseren en de integratie met de samenleving zo maximaal mogelijk te benutten. De tijd dat we voor uiteenlopende clientengroepen oplossingen zochten in instituten of aanverwante voorzieningen ligt ruim achter ons. Het verblijven in een instituut of instituutsvoorziening is nog slechts voorbehouden aan clienten(groepen) die echt niet anders kunnen. Koolhaas ondersteunt deze ontwikkeling van harte, want vanuit eigen ervaring kent hij ook de grenzen van onze reguliere zorg en dienstverlening. Hij onderkent echter ook dat de bovengenoemde ontwikkeling nog niet zo n eenvoudige kwestie is. Kwetsbare burgers moeten namelijk wel hun plaats in de samenleving kunnen vinden en kunnen krijgen. Een plaats alwaar zij afdoende en als volwaardig burger worden gezien. Pas wanneer kwetsbare zorgvragers door de samenleving in hun primaire behoeften afdoende worden erkend, treedt er rust en loutering op. De Kweektuin wil die plaats voor zelfstandig wonende kwetsbare burgers gaan bieden en anticipeert daarmee op een Gemeentelijke verantwoordelijkheid die De Ronde Venen in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning heeft. Immers, een van de prestatievelden uit de WMO geeft letterlijk aan dat de Gemeente de participatie van mensen met beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen moet bevorderen. Een welkome ontwikkeling dus, zo lijkt het mij. De Kweektuin zal in haar kassen een zorgfunctie voor zelfstandig wonende kwetsbare burgers integreren en open staan voor allerhande sociale vraagstukken. Met het deelnemen aan de productie van biologische gewassen, biedt zij graag een zinvolle dagbesteding aan mensen die dat om wat voor reden dan ook nodig hebben. Er wordt bewust, zeker niet in de opbouwfase, al te nadrukkelijke gekozen voor een doelgroepdefiniering. De oogst van gewassen maakt de cirkel rond naar de indoor markt, waar de producten verhandeld worden en waar bewustwording en betrokkenheid elkaar ontmoeten. Financiering van de dagbesteding vindt plaats via een PGB of andere voorziening.

Het Decor

Het Decor.

Aan de Tuinderslaan 10 te Mijdrecht ligt het tuinbouwbedrijf van Wim en Berry Koolhaas. Het bedrijf werd in 1962 gesticht door de vader van Wim en telt ca een hectare aan kassen. Kassen waarin in de afgelopen jaren uiteenlopende gewassen zijn gekweekt.

Na een langdurige internationale ervaring heeft de familie Koolhaas in 2007 besloten het roer volledig om te gooien en terug te keren tot een aantal basale waarden voor zichzelf en hun tuinbouwbedrijf. Waarden die meer voldoening geven, zo is de verwachting, dan het industrieel produceren van uiteenlopende internationale tuinbouwproducten. In 2008 zijn zij van start gegaan met De Kweektuin, een combinatie van biologisch tuinieren, ontmoeting en zorg voor kwetsbare burgers.

De Oertuin

De Oertuin: Groenten met kracht van de natuur.

De Oertuin staat voor kleinschalige biologische groenteteelt van historische groenterassen en is samenwerking tussen Vroegop-Windig, Zorgtuinderij De Kweektuin en Tuinderij De Groenteboer. Samen zorgen wij ervoor dat bijzondere groenten met een uniek verhaal weer worden geteeld. Zo houden we deze bijzondere groenten in stand en zorgen voor afwisseling op het bord. Zij startten dit gezamenlijke initiatief om ervoor te zorgen dat historische groenterassen, en hiermee een stuk cultuurerfgoed, in stand wordt gehouden. De keuze voor historische gewassen is voor groot gedeelte gemaakt op smaak. De moderne teelten gaan voornamelijk om opbrengsten en telersgemak. Bittersmaak en scherpte zijn vaak volledig weggekweekt. Het telen van oude rassen levert minder op maar smaken beter! Oude gewassen hebben vaak een natuurlijke resistentie tegen ziekten omdat vroeger geen spuitmiddelen werden gebruikt. De Oertuin biedt jaarrond volgens de teeltkalender verschillende soorten bijzondere historische groenten met een uniek verhaal en de smaak zoals de natuur het heeft bedoeld. De oogst is beter gespreid maar beperkt door de kleinschalige teelt en de vorm is niet zo uniform als bij grootschalige moderne teelt. De oogst gebeurt handmatig evenals het verpakken waarbij we steeds rekening houden met het unieke en exclusieve product. De Oertuin past bij de kernwaarden en doelstellingen van de drie partners. Zo heeft Vroegop-Windig passie voor AGF en biedt het haar klanten een zo breed mogelijk assortiment. Kroon Biologisch Verswaren is onderdeel van Vroegop Windig en het verkoopkanaal naar de natuurvoedingsmarkt. Zorgtuinderij De Kweektuin biedt zelfstandig wonende, kwetsbare burgers in een groene en natuurlijke omgeving een zinvolle dagbesteding. Tuinderij de Groenteboer teelt groenten, fruit en bloemen op kleine schaal volgens principes van de biologische landbouw en verkoopt deze het liefst zoveel mogelijk lokaal en regionaal. Een ideale combinatie van drie bedrijven die een zowel van elkaars krachten als de krachten van de natuur gebruik maken.

W. Koolhaas.

Tuinderslaan 10
Mijdrecht, Nederland
0653140642

wkoolhaas@dekweektuin.nl

Download hier het aanmeldformulier