Het aanbod van De Kweektuin is gebaseerd op drie belangrijke peilers, te weten: biologische tuinbouw, ontmoeting en zorg voor kwetsbare burgers

Biologische tuinbouw
De moderne mens en consument hecht een steeds grotere waarde aan een goede gezondheid en wordt zich steeds meer bewust van het feit dat natuurlijk, milieuvriendelijk en verantwoord voedsel daarin een grote rol speelt. Biologische producten, geproduceerd met aandacht voor natuur en dierenwelzijn wordt steeds belangrijker. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen inmiddels uit, dat biologisch geproduceerd voedsel in hoge mate bijdraagt aan het verbeteren van de menselijke weerstand tegen allerhande kwalen en ziekten. Dit vanwege de hoge concentratie van de zogenaamde salvestrolen in het biologisch geproduceerde en bewerkte voedsel. Biologisch geproduceerd voedsel vormt een gezonde trend en sluit aan bij de eisen van de moderne, bewuste consument.

De Kweektuin schakelt over op een biologisch teeltplan dat is gebaseerd op zgn. koude teelten. De kas zal dus niet meer worden verwarmd, waardoor het seizoensafhankelijk telen weer een grotere rol zal gaan spelen. Voorlopig wordt er gekozen voor het kweken van kasbloemkool, snijbonen, exclusieve tomaten, Spaanse pepers en diverse kruiden.

Ontmoeting
Volgens trendwatchers komen we langzamerhand in een tijdperk waarin ontmoeting, elkaar vinden en gemeenschapszin belangrijkere waarden vormen in de geluksbeleving van mensen. We nemen afscheid van de massa industrie en het individuele denken. Themagerichte ontmoetingsplaatsen met aandacht voor perceptie zullen de komende jaren in opkomst zijn en een bijdrage gaan leveren aan de welzijnsbeleving van burgers.

Een biologische indoor markt voor versproducten wordt onderdeel van De Kweektuin.

De kas biedt hiermee in Mijdrecht een weersonafhankelijke locatie voor het aanbieden en verkrijgen van biologische versproducten. De Kweektuin werkt daartoe samen met verschillende producenten en aanbieders van biologische producten. In eerste aanleg zijn er afspraken gemaakt met De Lindenhorst, een biologisch melkveebedrijf in De Hoef, biologische groeten- en fruithandel Mulder AGF uit Roelofsarendsveen, Scharrelslagerij Zwetsloot uit Kamerik, Bakkerij Het Zonnelied uit Zeelwolde en Nikos Patsatzis een exclusieve aanbieder van mediterrane producten van biologische oorsprong.

Deze indoor markt zal voorlopig periodiek plaatsvinden en mogelijk uitgroeien tot een permanente landwinkel.

De Kweektuin ontwikkelt zich daarmee tot een ontmoetingsplaats voor de moderne, bewuste consument. Een consument die op deze locatie tegelijkertijd in aanraking zal gaan komen met de kwetsbaarheid van het bestaan.

Zorg voor kwetsbare burgers
We hoeven er bijna niet meer bij stil te staan. De ontwikkelingen in onze maatschappij zijn zodanig dat wij zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat kwetsbare mensen in instellingen en instituten moeten gaan leven. Integratie, aandacht van de samenleving en maatschappelijke deelname, dat zijn de thema’s waar politiek en maatschappelijk de wind waait.
Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het moderniseringsproces van de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zoals die per 1 januari 2007 van kracht is geworden. Wij streven er inmiddels naar om het wonen, het welzijn en de zorg voor kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk te normaliseren en de integratie met de samenleving zo maximaal mogelijk te benutten. De tijd dat we voor uiteenlopende cliëntengroepen oplossingen zochten in instituten of aanverwante voorzieningen ligt ruim achter ons. Het verblijven in een instituut of instituutsvoorziening is nog slechts voorbehouden aan cliënten(groepen) die echt niet anders kunnen.
Koolhaas ondersteunt deze ontwikkeling van harte, want vanuit eigen ervaring kent hij ook de grenzen van onze reguliere zorg- en dienstverlening. Hij onderkent echter ook dat de bovengenoemde ontwikkeling nog niet zo’n eenvoudige kwestie is. Kwetsbare burgers moeten namelijk wel hun plaats in de samenleving kunnen vinden en kunnen krijgen. Een plaats alwaar zij afdoende en als volwaardig burger worden gezien. Pas wanneer kwetsbare zorgvragers door de samenleving in hun primaire behoeften afdoende worden ‘erkend’, treedt er rust en loutering op.
De Kweektuin wil die plaats voor zelfstandig wonende kwetsbare burgers gaan bieden en anticipeert daarmee op een Gemeentelijke verantwoordelijkheid die De Ronde Venen in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning heeft.
Immers, een van de prestatievelden uit de WMO geeft letterlijk aan dat de Gemeente de participatie van mensen met beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen moet bevorderen. Een welkome ontwikkeling dus, zo lijkt het mij.
De Kweektuin zal in haar kassen een zorgfunctie voor zelfstandig wonende kwetsbare burgers integreren en open staan voor allerhande sociale vraagstukken. Met het deelnemen aan de productie van biologische gewassen, biedt zij graag een zinvolle dagbesteding aan mensen die dat om wat voor reden dan ook nodig hebben. Er wordt bewust, zeker niet in de opbouwfase, al te nadrukkelijke gekozen voor een doelgroepdefiniëring.
De oogst van gewassen maakt de cirkel rond naar de indoor markt, waar de producten verhandeld worden en waar bewustwording en betrokkenheid elkaar ontmoeten.
Financiering van de dagbesteding vindt plaats via een PGB of andere voorziening.